Menu Close

Vaikams, likusiems be tėvų globos

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ teikiamos paslaugos

Vaikams, likusiems be tėvų globos

Paslaugos pavadinimas Paslaugos apibūdinimas
Informavimo Informacijos suteikimas apie galimą gauti socialinę paramą, būsto įsigijimą, profesinis informavimas ir kt.
Konsultavimo Kartu su vaiku analizuojant jo probleminę situaciją ir ieškant veiksmingų sprendimo būdų
Tarpininkavimo ir atstovavimo Tarpininkauti ir atstovauti vaikui valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, ugdymo, darbo paieškos, buitines, tvarkant dokumentus, palaikant ryšius su tėvais ar kitais giminaičiais ir kt.
Bendravimo Individualūs pokalbiai, diskusijos, knygų ir žurnalų skaitymas
Maitinimo Vaikui pateikiamas jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis maitinimas, esant galimybei atsižvelgiant į vaiko pageidavimus. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną.
Asmens higienos Organizuojamos asmens higienos paslaugos (pagalba prausiantis, maudantis, burnos priežiūra ir kitos kūno priežiūros paslaugos, vaikas aprūpinamas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis)
Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo Gaminant maistą apsiperkant maisto parduotuvėje, tvarkant namus ir palaikant švarą, skalbiant ir taisant drabužius, atliekant smulkius namų remonto darbus, planuojant išlaidas ir pajamas, mokant mokesčius ir kt.
Laisvalaikio organizavimo Organizuojamas įvairiapusis vaikų užimtumas. Įstaigoje dirbantys užimtumo specialistai siūlo vaikams įvairias laisvalaikio leidimo formas. Socialiniai darbuotojai organizuoja išvykas, žygius, stovyklas ir kt.
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams su negalia teikiama pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
Psichologinė pagalba Įstaigoje dirbantis psichologas konsultuoja vaikus individualiai, rengia grupines veiklas
Darbinių įgūdžių ugdymas Savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, siuvimas, mezgimas, meistravimas ir kt.
Ugdymo organizavimas Sudarytos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokyklinio amžiaus vaikui mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje, o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje; esant būtinybei, imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas socialinių paslaugų įstaigoje.
Neformalaus ugdymo organizavimas Sudaromos sąlygos ugdyti vaiko individualius gabumus, t.y. lankyti muzikos, sporto, dailės mokyklas, studijas, būrelius, dalyvauti projektinėje veikloje
Pagalba ruošiant pamokas Teikiama pagalba vaikui atliekant namų darbų užduotis
Transporto paslaugų organizavimas Organizuojama pavežėjimo paslauga vaikui vykstant į sveikatos priežiūros įstaigas, išvykas ir ekskursijas. Vaikams sudaroma galimybė naudotis miesto transportu nuperkant ir kas mėnesį papildant elektroninius bilietus
Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas Teisės aktų numatyta tvarka organizuojamos ir teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

Skip to content