Atvykite:
Kretingos g. 44, Klaipėda
Rašykite:
info@danespc.lt
Skambinkite:
(8 46) 497614

GYVENIMO APRAŠYMAS

 

LINA KAZLAUSKIENĖ

Adresas (-ai) Medeinos g. 11, Klaipėda
Mobilusis telefonas +370 657 96766
El. pašto adresas (-ai) lina.kazlauskiene@danespc.lt
Gimimo data 1977-04-11
Gimimo vieta Kaunas
Lytis Moteris
IŠSILAVINIMAS
2000 Klaipėdos Universitetas

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo bei socialinio pedagogo profesinės kvalifikacijos

2009 Klaipėdos Universitetas

Magistro kvalifikacinis laipsnis

Švietimo vadybos studijų programa

2012 Klaipėdos valstybinė kolegija

Profesinis bakalauras

Socialinio darbo kryptis

DARBO PATIRTIS
Nuo 2023-04-05 Direktorė

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“

Kretingos g. 44, Klaipėda

2005-08-08 iki 2023-04-04 Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“

Kretingos g. 44, Klaipėda

2000-09-01 iki 2003-04-30 Pradinių klasių mokytoja

Klaipėdos M. Mažvydo vidurinė mokykla

Baltijos per. 53, Klaipėda

ASMENINĖ INFORMACIJA
Kalbos Lietuvių kalba -gimtoji, rusų, anglų
Šeimyninė padėtis Susituokusi, 2 vaikai
Vairavimo patirtis B kategorija, nuo 2016 metų

 

PRELIMINARI VADOVO DIENOTVARKĖ

Pirmadienis 8.00-8.45 val. veiklos aptarimas su administracijos padalinio darbuotojais
8.45-10.00 val. ASAICHI susitikimas su įstaigos padalinių vadovais
10.00-12.00 val. darbas su dokumentais
12.00-12.45 val. pietų pertrauka
12.45-15.00 val. bendravimas su dienos socialinės globos padalinio darbuotojais
15.00-16.00 val. bendravimas su vaikų padalinio darbuotojais, bei paslaugų gavėjų artimaisiais
16.00-17.00 val. darbas su dokumentais
Antradienis 8.00-8.45 val. veiklos aptarimas su administracijos padalinio darbuotojais
8.45-11.00 val. darbas su dokumentais
11.00-12.00 ASAICHI susitikimas su Klaipėdos m. socialinių paslaugų skyriaus vadovais ir Klaipėdos socialinių įstaigų vadovais
12.00-12.45 val. pietų pertrauka
12.45-15.00 val. bendravimas su dienos socialinės globos padalinio darbuotojais
15.00-16.00 val. bendravimas su vaikų padalinio darbuotojais, bei paslaugų gavėjų artimaisiais
16.00-17.00 val. darbas su dokumentais
Trečiadienis 8.00-8.45 val. veiklos aptarimas su administracijos padalinio darbuotojais
8.45-12.00 val. darbas su dokumentais
12.00-12.45 val. pietų pertrauka
12.45-15.00 val. bendravimas su dienos socialinės globos padalinio darbuotojais
15.00-16.00 val. bendravimas su vaikų padalinio darbuotojais, bei paslaugų gavėjų artimaisiais
16.00-17.00 val. dalyvavimas darbuotojų motyvacinėse veiklose
Ketvirtadienis 8.00-8.45 val. veiklos aptarimas su administracijos padalinio darbuotojais
8.45-10.00 val. ASAICHI susitikimas su įstaigos pavaduotojais
10.00-12.00 val. darbas su dokumentais
12.00-12.45 val. pietų pertrauka
12.45-15.00 val. bendravimas su dienos socialinės globos padalinio darbuotojais
15.00-16.00 val. bendravimas su vaikų padalinio darbuotojais, bei paslaugų gavėjų artimaisiais
16.00-17.00 val. darbas su dokumentais
Penktadienis 8.00-8.45 val. veiklos aptarimas su administracijos padalinio darbuotojais
8.45-12.00 val. darbas su dokumentais
12.00-12.45 val. pietų pertrauka
12.45-14.00 val. bendravimas su dienos socialinės globos padalinio darbuotojais
14.00-15.45 val. bendravimas su vaikų padalinio darbuotojais, bei paslaugų gavėjų artimaisiais
  • Vadovo dienotvarkė yra preliminaraus pobūdžio ir gali būti koreguojama pagal poreikį

 

Einamųjų metų užduotys

 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą 2.1.1. Įgyvendinti patvirtintą strateginį veiklos planą.

 

2.1.2. Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš įvairių institucijų dėl įstaigos ar vadovo veiklos

 

2.1.3. Tinkamas dokumentų valdymas.

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą.

 

 

 

2.1.5. Organizuotas pasitenkinimo paslaugomis vertinimas.

Pilnai įgyvendintas patvirtintas strateginis veiklos planas.

 

Nenustatyta įstaigoje pažeidimų.

 

 

 

Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrių, Socialinės paramos ir Personalo skyrių dėl tinkamai ir laiku pateiktų dokumentų ir ataskaitų, negauta nusiskundimų.

 

Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrių dėl savalaikio finansinių dokumentų pateikimo, skirtų asignavimų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apklausti ne mažiau kaip po 50 proc. abiejų dienos socialinės globos paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų.

Apklausti ne mažiau kaip po 10 paslaugų gavėjų artimųjų iš abiejų dienos socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų artimųjų.

Išanalizavus gautus rezultatus parengti paslaugų kokybės gerinimo planą.

2.2. Didinti personalo motyvaciją siekiant išlaikyti darbuotojus Sukurti veikiančią motyvavimo sistemą. Atlikti vidinį tyrimą, kuriame dalyvautų ne mažiau nei 80 proc. visų įstaigos dirbančiųjų siekiant nustatyti kokios yra motyvacinės priemonės įstaigoje, kaip jos veikia darbuotojus.

Parengti įstaigos darbuotojų motyvavimo sistemą.

2.3.Užtikrinti palankią įstaigos psichosocialinę aplinką 2.3.1. Atlikti psichosocialinės aplinkos tyrimą;

 

2.3.2. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus parengti psichosocialinės aplinkos gerinimo priemonių planą;

Tyrime dalyvavo ne mažiau nei 80 proc. darbuotojų;

 

Parengtas psichosocialinės aplinkos gerinimo priemonių planas;

2.4. Užtikrinti ES lėšomis finansuojamo projekto, skirto įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti atitikimo reikalavimus. Įgyvendinti projekto „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste“ II etapą. Įdiegti projekte numatytą kokybės rodiklį – bendrą klientų konsultavimo telefonu ir internetu sistemą bei informacinę bazę, naudojamą aptarnauti klientus įstaigoje arba nuotoliniu būdu.