Menu Close

Su meile ir atsakomybe

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, turintiems sunkią negalią bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su psichikos negalia.

Plačiau

Supratimas ir rūpestis

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, turintiems sunkią negalią bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su psichikos negalia.

Plačiau

Susipažinkime

Mūsų teikiamos paslaugos

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Vaikų globa, rūpyba

Apgyvendinami Klaipėdos miesto vaikai, likę be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Psichinė negalia

Dienos socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimai.

Senyvas amžius

Dienos socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas.

Įstaigos veikla

Naujienos ir kiti pranešimai

Dėl akredituotos pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veiklos

Pasiruošimas Velykinei mugei

Kvietimas

Kaip vertinane mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Loading ... Loading ...

Atsiliepimai

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė

Mums labai svarbi jūsų nuomonė, nes tikime, kad viskas, kas geriausia yra sukuriama bendromis pastangomis, todėl maloniai Jūsų prašome pasidalinti savo mintimis, išsakyti pastabas, o gal tiesiog pagirti kurį nors mūsų organizacijos narį.

Klausiate-atsakome

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Asmens higienos įgūdžių ugdymas;
 • Buitinės paslaugos;
 • Socialinių problemų sprendimas;
 • Psichologo pagalba;
 • Kineziterapeuto/masažisto užsiėmimai.
Sudarytos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokyklinio amžiaus vaikui mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje, o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje; esant būtinybei, imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas socialinių paslaugų įstaigoje.
 • Psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • Klientų psichinės bei fizinės   sveikatos būklės problemų sprendimas, svarstant individualius darbo, užimtumo krūvius ir veiklos galimybes;
 • Komfortiškos fizinės ir psichinės aplinkos klientui sukūrimas, siekiant sumažinti nesaugumą, nepasitikėjimą ir fizinį nepatogumą; agresijos ir autoagresijos protrūkių mažinimas;
 • Psichosomatinių sutrikimų kontrolė ir prevencija;
 • Individuali ir grupinė psichoterapinės pagalba ir parama: psichologinio emocinio komforto centre palaikymas;
 • Bendravimo nesklandumų diagnostika ir terapija;
 • Emocinio nestabilumo fiksavimas;
 • Lankytojo šeimos konsultavimas;
Skip to content