Atvykite:
Kretingos g. 44, Klaipėda
Rašykite:
info@danespc.lt
Skambinkite:
846 497614
Tikslas
Tikslas
Sudaryti tinkamas likusiems be tėvų globos vaikams socialinio integravimosi į visuomenę sąlygas, ugdyti vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Padėti senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus.

 

Uždaviniai
Uždaviniai
Teikti socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų.

Parengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.

Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą.

Užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę.

Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) planą.

Sudaryti sąlygas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, gauti pagal jų savarankiškumą reikiamas socialines paslaugas, kad būtų užtikrintas jų orus gyvenimas bendruomenėje.
Trumpai apie mus
Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.


Vaikų globa, rūpyba

Apgyvendinami Klaipėdos miesto vaikai, likę be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Screenshot 2019-04-07 at 21.47.57


Psichinė negalia

Dienos socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims, kuriems nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimai.


Senyvas amžius

Dienos socialinė globa teikiama senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas.

Nuotraukų galerija
Maloniai kviečiame pasigrožėti gausiai iliustruota nuotraukų galerija: akimirkos iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų
Atsiliepimai apie mūsų įstaigą
Mums yra labai svarbūs atsiliepimai ir įspūdžiai. Nes tik taip mes galime nuolat tobulėti bei gerinti tam tikras sritis, kur pokyčiai yra būtini.
Naujienos
Maloniai kviečiame susipažinti su pranešimais iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų
KALĖDINĖ POPIETĖ
Gražiausių metų švenčių laukimo dvasia užpildė mūsų centrą.  Didžiulę ramybę ir pasiruošimą mums teikė Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rolandas Karpavičius, kuris savo pamąstymais pasidalino prie šventiško Kūčių stalo. Kiekvienas turėjome minutę pamąstymui, kokie buvo besibaigiantys metai ir žinoma tikimės dar geresnių ateinančių. Esame labai laimingi turėdami vieni kitus ir galėdami džiaugtis, bei dalintis.
KALĖDINĖ MUGĖ
Kalėdinė mugė, kuri šiais metais vyko gruodžio 6 – 7 dienomis, buvo kupina muzikos, juoko, staigmenų, svečių ir senų draugų. Dėkingi visiems apsilankiusiems pažįstamiems ir nepažįstamiems. Kalėdinė mugė pavyko! Ačiū šauniam centro kolektyvui ir gerbiamiems paslaugų gavėjams už sukurtus rankdarbius ir puikią nuotaiką.  
“MUZIKINĖ PAUKŠTĖ”
Suaugusių asmenų su negalia padalinio kolektyvas „Dainuojanti nata“ su muzikine programa 2018 m. spalio 25 dieną dalyvavo respublikiniame neįgaliųjų saviraiškos festivalyje “Muzikinė paukštė 2018” Jurdaičių socialinės globos namuose.
Facebook pranešimai
Maloniai kviečiame susipažinti su pranešimais iš įstaigos gyvenimo, švenčių, renginių ir ekskursijų

Neradote reikiamos informacijos?

Maloniai prašome su mumis susisiekti užpildant užklausimo formą ir mūsų specialistai nedelsiant su Jumis susisieks!

Location

Location :
KRETINGOS G. 44, KLAIPĖDA

Call Center

Call Us :
846 497614