Menu Close

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje

 

Laikino atokvėpio paslaugos tai trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos vaikams iki 18 metų, su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ar globoja kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama  iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus (yra išimčių).

Dokumentus dėl vaiko priėmimo tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai.

Paslaugos kainą sudaro 50 proc. vaiko gaunamų pajamų ir 100 proc. gaunamos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Už paslaugos teikimą atsakinga: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Renata Jagielaitė, tel. +370 464 97 617, el. p. renata.jagielaite@danespc.lt

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, asmens higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos.

Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugų teikimo Klaipėdos mieste tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkis „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 30 d. potvarkio Nr. M-114 „Dėl trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugų teikimo Klaipėdos mieste tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

 Šiuo metu laisvų vietų yra.

Skip to content