Menu Close

Paslaugos

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje  likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia.

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa vaikams su sunkia negalia  (tėvų ar globėjų pageidavimu) socialinės globos institucijoje.

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, socialinės globos institucijoje.

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais.

Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims.

Teikiamų paslaugų kaina ir sudėtis

Skip to content