Menu Close

Apie mus

BĮ KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS „DANĖ“

     Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, turintiems sunkią negalią bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su psichikos negalia.

     Dabartinis Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ pradėjo veikti 1963 rugsėjo 1 d. kaip Klaipėdos 3-ioji internatinė mokykla. Veiklos rūšis – našlaičių priežiūra.

      Nuo 1995-02-14 Klaipėdos 3-ieji vaikų globos namai pervadinti į Klaipėdos vaikų globos namus „Danė“. Veiklos sritis – likusių be tėvų globos vaikų globa (rūpyba).

     Nuo 2014 m. spalio 20 d. pakeistas Klaipėdos vaikų globos namų “Danė” pavadinimas į pavadinimą Klaipėdos socialinių paslaugų centras “Danė” bei išplėsta veiklos sritis.

Šiuo metu įstaigoje veikia trys padaliniai:

 1. Vaikų padalinys;
 2. Suaugusių asmenų su psichikos negalia padalinys;
 3. Senyvo amžiaus asmenų padalinys.

Įstaigoje teikiamos šios socialinės paslaugos:

 • trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos likusiam be tėvų globos vaikui su sunkia negalia institucijoje;
 • trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikui su sunkia negalia, tėvų prašymu, institucijoje;
 • laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą vaikams su sunkia negalia, institucijoje;
 • dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus asmenims;
 • dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su psichikos negalia institucijoje.

TIKSLAI

 • Sudaryti globojamam vaikui tinkamas socialinio integravimosi į visuomenę sąlygas, ugdyti vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžius.
 • Padėti senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų integravimuisi į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus.

 UŽDAVINIAI

 • Ruošti vaikus visaverčiam savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.
 • Užtikrinti globojamam ir laikinai socialinių paslaugų centre apgyvendintam vaikui globos, ugdymo ir socialines paslaugas, sudarant tinkamas sąlygas vystymuisi ir tobulėjimui.
 • Užtikrinti efektyvią dienos socialinės globos, skirtos senyvo amžiaus asmenims bei neįgaliesiems asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, veiklą.

 

Skip to content