Atvykite:
Kretingos g. 44, Klaipėda
Rašykite:
info@danespc.lt
Skambinkite:
+370 46 497614

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ > Paslaugos > Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiems asmenims su psichikos ir elgesio sutrikimais

 

Dienos socialinė globa skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Klaipėdos miesto savivaldybėje darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims su sunkia negalia), turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų.

Paslaugos teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę centro darbo valandomis.

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa, kreipiasi į Centrą ir pateikia:

  1. užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;
  2. užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1 forma, SP-2 forma, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, laikiną piliečio pažymėjimą);
  4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai, kai nėra duomenų registre);
  5. darbingumo lygio pažymą (jei nustatytas darbingumo lygis, kai nėra duomenų registre);
  6. dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti);
  7. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
  8. pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);
  9. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo, neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir asmens, sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą;
  10. esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Mokėjimas už dienos socialinę globą skaičiuojamas individualiais vadovaujantis Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašu.

Už paslaugos suteikimą atsakinga padalinio vadovė Inga Domarkienė tel.  +370 671 73 294, el. p. inga.domarkiene@danespc.lt

Dokumentai pateikiami  adresu Kretingos g. 44, Klaipėda.

Dienos socialinę globą sudaro šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga asmeniui teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną); asmens higienos paslaugų organizavimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, transporto organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Įstaigoje vienu metu gali būti aptarnaujami 40 asmenų.

Šiuo metu laisvų vietų yra.