Menu Close

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje  likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

 

Ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa institucijoje teikiama vaikams likusiems be tėvų globos, gyvenamą vietą deklaravusiems Klaipėdos mieste, turintiems sunkią negalią.

Trumpalaikė socialinė globa skiriama vaikams, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Ilgalaikė socialinė globa skiriama vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Maksimalus vietų skaičius:  7

Paslaugos teikiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Dokumentus dėl vaiko priėmimo tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai.

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams teikiama nemokamai ir yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

Už paslaugos teikimą atsakinga: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Renata Jagielaitė, tel. +370 46 497 617, el. p. renata.jagielaite@danespc.lt

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas ir kt.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Socialinių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, teikimo budinčio globotojo šeimoje, šeimynoje, socialinės globos įstaigose ir išėjus iš jų gyventi savarankiškai tvarkos aprašas

 

Šiuo metu laisvų  vietų yra.

Skip to content