Atvykite:
Kretingos g. 44, Klaipėda
Rašykite:
info@danespc.lt
Skambinkite:
(8 46) 497614

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ > Paslaugos > Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa institucijoje  likusiems be tėvų globos vaikams su sunkia negalia

 

Ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa institucijoje teikiama vaikams likusiems be tėvų globos, gyvenamą vietą deklaravusiems Klaipėdos mieste, turintiems sunkią negalią.

Trumpalaikė socialinė globa skiriama vaikams, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Ilgalaikė socialinė globa skiriama vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Maksimalus vietų skaičius:  18

Paslaugos teikiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Dokumentus dėl vaiko priėmimo tvarko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai.

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams teikiama nemokamai ir yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

Už paslaugos teikimą atsakinga: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Lina Kazlauskienė, tel. (8 46) 49 76 17, el.p. pavaduotoja@danespc.lt

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimas, asmens higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, psichologinė pagalba, darbinių įgūdžių ugdymas, ugdymo organizavimas, neformalaus ugdymo organizavimas, pagalba ruošiant pamokas, transporto paslaugų organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

2022-05-01 duomenimis, laisvų  vietų yra.